Kontakt

FörEningen

Visa Vägen

Kontakt

Yvonne Johansson

Svepnäsgård 116, 73392 Sala

Telefon: 0224-18535 / 070-56 55 381

Email: yvonne_sjoberg@hotmail.com

 

eller

 

Annela Långström Åhs

Telefon: 073-5359927

Email: annela@live.se

 

Organisations nr: 802434-6903

 

Besöksadress: Svepnäs Gård 116, Sala

samt Åsvägen 7, Ramnäs