Information

FörEningen

Visa Vägen

Information

FörEningen Visa Vägen

har sitt säte i Sala med tillgång till lokal på Svepnäs Gård

samt samlingsplats i Ramnäs.

 

Att bli medlem

Medlemskap beviljas envar, som förklarar sig vilja stödja och respektera

föreningens ändamål och stadgar.

 

Föranmälan

Krävs till samtliga aktiviteter.

Medlemmars ansvar

Varje vuxen person har totalt eget ansvar för sina handlingar och sin hälsa.

Omyndig person får delta i aktiviteter med förälders tillstånd, varvid det totala

ansvaret tas av föräldern.

 

Healingbehandling

går att boka på: annela@live.se

 

Tarotläggning

går att boka på: annela@live.se

 

Presentkort finns att köpa till våra aktiviteter/ medlemskap.

 

Fika säljes vid alla aktiviteter föreningen håller.

 

Informations / bokningspärm

finns i lokalen. Där hittar du listor över våra tarotläggare, medier, föredrag,

kurser m.m.

Man kan även få information och anmäla intresse per telefon eller e-mail till

Yvonne Johansson: 0224-18535 / annela@live.se

 

 

Styrelse:

Ordförande - Annela Långström Åhs

Vice ordf./Kassör - Yvonne Johansson

Sekreterare - Peter Åhs

Ledamot - Johan Johansson

Ledamot - Lilli Mothander